Wereld Dierendag

Wereld Dierendag

Geplaatst op oktober 4, 2019

Op Dierendag zetten we onze dieren eens extra in het zonnetje. Dit kan door hem of haar een extra bot, snack, speelgoed te geven of gewoon eens lekker extra lang te knuffelen. Maar wanneer is het Dierendag en waarom vieren we het ieder jaar?

Wanneer is het Dierendag?

Wereld Dierendag wordt ieder jaar op 4 oktober gevierd. Dit is in ieder land waar Dierendag gevierd wordt dezelfde datum.

Sinds wanneer vieren wij Dierendag?

De eerste officiële dierendag in Nederland werd gevierd op zaterdag 4 oktober 1930. Er werden op die zaterdag in oktober meerdere beschouwende artikelen in kranten geplaatst over de verhoudingen tussen mens en dier.

In enkele steden in Amerika, Engeland, Duitsland, Oostenrijk, Australië en Indië, werd overigens al eerder dan 1930 Dierendag gevierd.

© Seniorplaza.nl

Waarom vieren wij Dierendag?

We vieren Dierendag om mensen ervan bewust te laten raken dat dieren ook gewoon rechten hebben. Uiteraard is het voor Uwhuisdier.nl iedere dag dierendag, maar voor mensen die geen dieren hebben en zich niet bewust van dierenrechten zijn is een speciale Dierendag belangrijk.

In verschillende landen in de wereld kunnen gelovigen zelfs op 4 oktober met hun dier in de kerk terecht om hen te laten zegenen.

Hoe is dierendag ontstaan?

In 1929 schreef Ilse Winter uit Brno een brief aan Margaret Ford in Londen. In deze brief stelde ze voor om één dag in het jaar speciaal aan dieren te denken. Margaret Ford was de voorzitster van de Wereldvereniging van de Dierenbescherming. Zij vond het een prachtig idee van Ilse Winter en dit voorstel hebben ze kenbaar gemaakt tijdens een internationaal congres van verenigingen voor de bescherming van dieren in mei 1929 in Wenen.

De secretaris van de “National Council for Animal Welfare”, de heer R. Spurrier, was op dit congres de belangrijkste pleiter voor een Dierendag. Tijdens dit congres is besloten dat er een Wereld Dierendag moest komen en dat deze jaarlijks op 4 oktober gevierd ging worden.

Waarom wordt Dierendag gevierd op 4 oktober?

Tijdens het congres in mei 1929 is besloten om Wereld Dierendag te vieren op 4 oktober omdat dit de sterfdag is van de heilige Franciscus van Assisi. Franciscus van Assisi leefde van 1181 tot 1226 en stichtte in zijn tijd de kloosterorde van de Franciscanen of Minderbroeders. Van Assisi predikte, volgens legendes, niet alleen onder mensen, maar ook onder dieren en voerde hij vele gesprekken met leden van het dierenrijk. Om hem te eren is er daarom gekozen voor 4 oktober.